Δομή και λειτουργία οσφυϊκής μοίρας

Η οσφύ (μέση) ή αλλιώς Οσφυϊκή Μοίρα Σπονδυλικής Στήλης ΟΜΣΣ είναι το τμήμα της σπονδυλικής στήλης το οποίο αποτελείται από τους 5 οσφυϊκούς σπονδύλους. Στο τέλος της οσφύος βρίσκεται ένα οστό το οποίο είναι τμήμα της πυέλου (λεκάνης), το ιερό.

Ο κάθε σπόνδυλος έχει ένα πρόσθιο μέρος (σώμα) στο οποίο εφαρμόζονται τα φορτία του σώματος και ένα οπίσθιο (πέταλο). Το πέταλο έχει πολλές προεξοχές. Η οπίσθια προεξοχή είναι η ψηλαφητή και λέγεται άκανθα. Ανάμεσα στο σώμα και στο πέταλο υπάρχει ένα κανάλι. Στο κανάλι αυτό, που ονομάζεται νωτιαίος σωλήνας, βρίσκεται σχεδόν απόλυτα προστατευμένος ο νωτιαίος μυελός. Στα πλάγια του σωλήνα υπάρχουν κάποια ανοίγματα από τα οποία βγαίνουν τα νεύρα που νευρώνουν τα άνω και κάτω άκρα, καθώς και το υπόλοιπο σώμα.

Δυο σπόνδυλοι συνδέονται μεταξύ τους με τον μεσοσπονδύλιο δίσκο και τους συνδέσμους τους.

Ο μεσοσπονδύλιος δίσκος είναι ένα μαξιλαράκι με υγρό το οποίο απορροφά τους κραδασμούς και αυξάνει την επιφάνεια άρθρωσης των σπονδύλων. Η διαταραχή του δίσκου προκαλεί πίεση στο νωτιαίο μυελό. Η πρόπτωση του δίσκου ονομάζεται κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου και ανάλογα το κομμάτι που πιέζει, έχει αντίστοιχα νευρολογικά συμπτώματα.